Geneza informacji biologicznej

Küppers, B.-O.: Geneza Informacji

Filozoficzne problemy powstania życia

Z języka niemieckiego przełożył Włodzimierz Ługowski

Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 209 pages, Warszawa 1991

ISBN 83-01-10271-3